Den bedste projektleder har en god rådgiver

Mange virksomheder har garvede og dygtige projektledere ansat, som på trods af erfaring kan have brug for sparring og rådgivning gennem et projektforløb. Andre har projektleder-kandidater, som skal uddannes og støttes for at opnå de bedste resultater. Lige meget, om der er tale om grønne eller garvede projektledere, kan Provize bidrage med det omfang af projektrådgivning, der er brug for.

 

Graden af rådgivning er op til jer

Provize kan rådgive jer om, hvordan jeres egne medarbejdere bedst uddannes og hvilke kompetencer, der skal opbygges – både teoretisk og praktisk, for at sikre at virksomheden selv kan planlægge, styre og eksekvere projekter. Vi kan også rådgive ledelsen og virksomhedens egne projektledere i forbindelse med konkrete projekter. Her varetager virksomheden selv den operationelle, daglige projektledelse, mens Provize løbende sparrer med ledelse, styregruppe eller projektlederen. En anden mulighed er, at Provize står 100% for projektledelsen. Læs mere om denne mulighed under projektledelse.

Solid rådgivning sikrer et godt resultat

Med projektrådgivning fra Provize er I garanteret en effektiv gennemførsel af jeres projekter. Gennem opbygning af virksomhedens egne projektleder-kompetencer og gennem sparring på konkrete projekter, sikrer Provize en professionel styring af både risici, budgetter og tidsplaner. Med Provize som projektrådgiver når I jeres mål – og kan være sikre på, at det altid sker med udgangspunkt i virksomhedens strategi og bundlinje.